admin


Ungdom

  ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner… Ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och […]