Verksamheter


Våra olika verksamhetsgrenar

Eftersom vi är en församling där många olika intressen samlats genom åren har flera olika verksamhetsgrenar också vuxit fram. Läs mer om respektive område här nedanför!.

Om du vill bli en del av vår församling eller delta i någon av våra verksamheter, tveka inte – kontakta oss!


 

Gudstjänst

”Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.”

(1 Kor 14:26)

family-worship
Under en vanlig vecka är det olika slags gudstjänster i Pingstkyrkan men söndagen, som är Herrens dag, har sin speciella prägel som dagen vi möts för att fira veckans offentliga gudstjänst.

Varje söndag kl 17.00 är det offentlig gudstjänst (utom juni – augusti då tiden är 18.00). Gudstjänsten präglas av bön, sång, bibelläsning och predikan. Vid varje tillfälle ges möjlighet att lämna fram sina böneämnen och få personlig förbön.

 


 

Bön

”Bibelcitat om bön”

(Bibelställe)

Text om bön…..


 

 

Musik och sång

”Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!”

(Psaltaren 150:3-6)

Ett gudstjänstfirande utan sång och musik känns nästan otänkbart. I vår församling sjunger vi gärna och mycket tillsammans. Vi har en liten grupp musiker som leder oss i lovsång och tillbedjan där vi blandar gamla och nya sånger.

Kom med och sjung Herrens lov…


 

 

Mission

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

(Matt 28:18-20)

Som församling och tillsammans med landets övriga pingstförsamlingar bedriver vi mission över världen. Mission som handlar om att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till världen kan handla om att i ord förkunna genom radio och TV och gudstjänster samt genom bibelskolor utrusta nationella förkunnare, men också genom att stötta sjuk och hälsovårdsprojekt eller brunnsborrning för att bara nämna några områden.

Läs gärna mer om pingstförsamlingarnas internationella arbeta på dessa hemsidor: www.ibra.se och www.pmu.se


 

 

Social verksamhet

”Bibelcitat om social verksamhet”

(Bibelställe)

Text om social verksamhet…..


 

 

Äldreverksamhet

”Grått hår är en ärekrona, den vinns på rättfärdighetens väg.”

(Ords 16:31)

Målsättningen är att inte någon enda ska behöva känna sig utanför. Församlingen är sedan flera år med i den riksomfattande arbetet RPG, Riksförbundet Pensionärers Gemenskap.


 

 

Teknisk verksamhet

”Bibelcitat om teknisk verksamhet”

(Bibelställe)

Text om teknisk verksamhet…..